Niezwykły Dzień Mikołajowy…


Niezwykły Dzień Mikołajowy... 1Dziś w Przedszkolu mieliśmy niezwykłego Gościa! Odwiedził nas sam Św. Mikołaj! Tak, tak, święty prosto z nieba. Ten, który przed wielu laty pomagał na ziemi tym, którzy byli ubodzy i potrzebujący. Rozdawał im po kryjomu swój rodzinny majątek i nie oczekiwał nic w zamian. Cały tydzień przygotowywaliśmy się do Jego wizyty, poznawaliśmy Jego historię, uczyliśmy się od Niego dobroci i hojności, no i oczywiście modliliśmy się do Niego gorąco…
Św. Mikołaj obiecał, że za rok też nas odwiedzi.

„Święty Mikołaju, co w tym worku masz?
Jakie dary, jakie dary grzecznym dzieciom dasz?”


Niezwykły Dzień Mikołajowy... 2

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 4

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 5

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 6

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 7

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 8

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 9

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 10

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 12

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 13

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 14

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 15

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 16

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 17

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 18

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 19

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 20

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 21

Niezwykły Dzień Mikołajowy... 22