Boże Narodzenie!


„Anioły w świat wyruszajmy,
Boże Narodzenie obwieszczajmy!
Niech każdy człowiek pozna nowinę,
że jest już wśród nas ten, co odkupił ludzką winę”

(fragm. W stajence, N. Petrynka-Szymańska)