Religia – wyjątkowy osioł.


Szczęść Boże.
Poznaliście już historię o tym, jak Pan Jezus wjechał uroczyście do Jerozolimy? Ludzie witali Go gałązkami palmowymi i wołali na Jego cześć „Hosanna”.
Dziś chciałabym, abyście posłuchali opowiadania o pewnym osiołku, który na swojej drodze spotkał Kogoś, kto odmienił jego życie.
Opowiadanie

Mam nadzieję, że podobało Wam się to opowiadanie. Powiedzcie
– co osiołek myślał o sobie?
– Kogo spotkał, gdy zabrano go od gospodarza?
– dlaczego spotkanie z Jezusem zmieniło jego życie?
Każdy z nas jest jedyny i wyjątkowy. My też spotykamy w naszym życiu Jezusa. Spotykamy się z Nim zawsze na modlitwie, a w sposób szczególny na Mszy Świętej. Teraz nie możemy w niej uczestniczyć bezpośrednio, tylko za pomocą telewizji lub internetu. Pamiętajmy jednak, że Pan Jezus pragnie spotykać się z nami, bo każdego z nas bardzo kocha. Spotkanie z Nim zmienia nasze życie, bo Jezus jest Bogiem. Stańmy tak jak ludzie w Jerozolimie i przywitajmy w naszych domach Jezusa – Króla i Zbawiciela. Zaśpiewajmy dla Niego Hosanna:
Hosanna na niebiosach
Możecie też nauczyć się piosenki o wyjątkowym ośle:
Wyjątkowy osioł

Zapraszam Was jeszcze do zabawy. Zróbcie sobie osiołka, który wiezie Pana Jezusa i pokolorujcie obrazek.