Ważna informacja.


Szczęść Boże.
Kochani Rodzice!
Z pewnością wielu z Was stawia sobie pytanie o to, co dalej z edukacją przedszkolną Waszych dzieci. Na pewno do wszystkich Was dotarła już informacja o tym, że od 6 maja wraca opieka dla dzieci w przedszkolach i żłobkach. W związku z tym chciałabym Was poinformować, że planujemy otwarcie naszego przedszkola od dnia 11 maja 2020 roku. Decyzja ta nie jest ostateczna, gdyż samorząd terytorialny nie wydał jeszcze decyzji co do uruchomienia placówek oświatowych na terenie naszej gminy.
Dlaczego nie od 6 maja? Potrzebujemy trochę czasu na przygotowanie bezpiecznej przestrzeni dla Waszych dzieci i opracowania wszystkich procedur.
Kto może posłać swoje dziecko do przedszkola? Określona została liczba dzieci, które mogą korzystać z opieki w przedszkolu, dlatego w przypadku większej ilości dzieci będziemy musieli dokonywać s”selekcji”. Z przedszkola w pierwszej kolejności mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Jakie wymogi należy spełnić? Dziecko nie może przejawiać żadnych objawów chorobowych. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, musi być zaopatrzone w maseczkę lub inną osłonę nosa i ust w drodze do przedszkola i z powrotem. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.
Dzieci nie mogą przynosić ze sobą z domów żadnych przedmiotów (z wyjątkiem zmiennego obuwia i ubrań na zmianę).
Co z czesnym? Od tego miesiąca czesne wynosi 200 zł dla wszystkich zapisanych do naszego przedszkola dzieci. Przedszkole pełni swoją funkcję edukacyjną bez przerwy. Nauczyciele przygotowują i nadal będą przygotowywać dla dzieci zajęcia zdalne, z których korzystać mogą wszystkie dzieci. Również inni pracownicy wykonują swoją pracę zapewniając prawidłowe funkcjonowanie przedszkola. Jeśli ktoś z Państwa znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, bezpośrednio związanej z pandemią, proszony jest o zgłoszenie się do dyrekcji przedszkola – takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

Dla nas wszystkich obecna sytuacja jest stresująca. Prosimy wszystkich Państwa o odpowiedzialne podejście do sprawy powrotu dzieci do przedszkola.
Jest jeszcze wiele niewiadomych. Wydawane są kolejne instrukcje i zalecenia. W związku z tym bardzo proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola. W razie potrzeby jestem dostępna pod przedszkolnym numerem telefonu.

Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i pokoju.
Z modlitwą
s. Agata