Nasze przedszkole jest placówką katolicką, w której rodzice, wyrażają zgodę na wychowanie dziecka w duchu zasad chrześcijańskich, których źródłem jest uznanie „normy personalistycznej” i praktykowanie miłości bliźniego.

Wychowanie zgodnie z wartościami chrześcijańskimi otwiera potencjalność dziecka w kierunku miłości, prawdy, sprawiedliwości i radości chrześcijańskiej. Powyższy cel realizowany jest głównie w oparciu o systematycznie prowadzone katechezy, wspólną codzienną modlitwę oraz chrześcijańskie świadectwo wiary wychowawcy. W celu wspierania duchowego rozwoju rodziców i dzieci oferujemy katechezy, wspólne przeżywanie świąt i uroczystości oraz wspólnie przeżywane Msze Święte.

Głównym celem naszego przedszkola jest doprowadzenie wychowanka do osiągnięcia optimum rozwojowego w indywidualnym i społecznym wymiarze, zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Nasze przedszkole pomaga dzieciom w:
• rozwoju życia religijnego,
• rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
• wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
• wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
• osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
• wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
• uniezależnieniu od nagrody,
• formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
• szacunku dla pracy innych,
• rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
• osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa,
• umiłowaniu do rzeczywistość i otoczenia.