Plan dnia


Dzień w przedszkolu

 • 7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Serdeczne powitanie. Zabawy dowolne wykorzystujące pomysły dzieci.

  cropped-antos.jpg

 • 8.30 – 8.45 Zabawy integrujące dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy ruchowe.

 • 8.45 – 9.30 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

 • 9.30 – 9.40 Modlitwa poranna. Spotkanie z Biblią.

 • 9.40 – 11.00 Realizacja zadań edukacyjnych (dzieci 2-3-letnie: 15 min; 4-letnie: 20 min; 5-6-letnie: 30-40 min), zabawy z językiem obcym, praca z bajką.

 • 11.00 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali. Zabawy ruchowe.

 • 11.45 – 12.30 Przygotowanie do obiadu. Obiad.

 • 12.30 – 13.45 Zajęcia wyciszające. Czas na odpoczynek – czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

 • 13.45 – 14.20 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 • 14.20 – 16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy i spacery na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.