prezenty


Niezwykły Dzień Mikołajowy…

Dziś w Przedszkolu mieliśmy niezwykłego Gościa! Odwiedził nas sam Św. Mikołaj! Tak, tak, święty prosto z nieba. Ten, który przed wielu laty pomagał na ziemi tym, którzy byli ubodzy i potrzebujący. Rozdawał im po kryjomu swój rodzinny majątek i nie oczekiwał nic w zamian. Cały tydzień przygotowywaliśmy się do Jego […]