wizyta


Odwiedziny Św. Mikołaja.

Czy znacie historię św. Mikołaja? Tego prawdziwego! Biskupa Mirry. My znamy. Wiemy, że był bardzo dobrym młodzieńcem, który chętnie rozdał swój majątek, aby uszczęśliwić innych. Nocą, po kryjomu, rozdawał innym to, czego potrzebowali: jedzenie, ubrania itp. Robił to w ukryciu, bo nie chciał, aby mu dziękowano. Na jego pamiątkę, każdego […]


Bohaterowie!

                „To numery alarmowe dobrze jest je znać. Zawsze w głowie są gotowe, kiedy może się coś stać: 997 już policja jedzie, 998 o strażaków proszę, 999 pogotowie szybko gna, a gdy nie wiesz gdzie zadzwonić wybierz 112.”  


„Gdzie mieszkają instrumenty?”

Odpowiedzi na pytanie o to gdzie mieszkają instrumenty postanowiliśmy poszukać w Filharmonii im. B. Hubermana w Częstochowie. Wybraliśmy się tam 9 marca 2015 roku. Pojechaliśmy do Częstochowy autokarem – i choć nie była to daleka podróż, bardzo nas cieszyło podróżowanie 😉 W Filharmonii poznaliśmy trzy instrumenty: obój, klarnet i fagot. […]